Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Artis

Spełniaj swoje marzenia

20190607_094819_edited_edited_edited.jpg
 

Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 16 10 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, wprowadza się

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

 I STOPNIA ARTIS W KOWALACH


  1. Zajęcia z instrumentu głównego, fortepianu dodatkowego  odbywają się w systemie stacjonarnym wg dotychczasowego planu zajęć.

  2. Zajęcia z akompaniatorem, zespoły instrumentalne (duety) odbywają się w systemie stacjonarnym wg dotychczasowego planu zajęć.

  3. Zajęcia z chóru odbywają się również stacjonarnie z tym, że będą odbywać się w sali koncertowej, aby zachować większy dystans między uczniami.

  4. Zajęcia z kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych odbywają się w systemie stacjonarnym wg dotychczasowego planu zajęć.

  5. Jednocześnie wprowadza się możliwość prowadzenia zajęć w trybie zdalnym online z przedmiotu głównego oraz fortepianu dodatkowego dla uczniów przebywających na kwarantannie po uprzednim ustaleniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

  6. Uczniowie przebywający na kwarantannie lub w izolacji będą otrzymywali materiały z teorii drogą mailową.

  7. Podczas przebywania na terenie szkoły wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązuje bezwzględne przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego ( zakrywanie usta i nosa w przestrzeni wspólnej, dezynfekcja rąk, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego).

  8. Rodzice lub opiekunowie mają niezwłoczny obowiązek powiadomić szkołę, jeśli uczeń został objęty kwarantanną lub izolacją domową, lub jeśli stwierdzono u niego objawy choroby COVID - 19.

  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 roku.


 W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszam również do kontaktu telefonicznego.

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Dzięcielewska

Nabór na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki w naszej szkole. Prowadzimy zapisy na następujące instrumenty: skrzypce, fortepian, flet, gitara, trąbka, puzon, saksofon, klarnet. Szkoła muzyczna I stopnia to także uzupełnienie kształcenia o zajęcia teorii (wszystko co uczeń powinien wiedzieć o rytmie, nutach i innych wiadomościach niezbędnych do nauki gry na instrumencie).  Przedział wiekowy kandydatów to 7- 16 lat (szkoła I stopnia). Posiadamy także instrumenty do wypożyczenia dla uczniów. Ponadto zapraszamy na zajęcia śpiewu w ramach szkoły umuzykalniającej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.


Pobierz formularz zgłoszeniowy i odeślij na adres mailowy szkoły!

Lekcja gry na pianinie
 
PJF17076_017.jpg

O szkole

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Artis jest zarejestrowana w wykazie szkół Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2017 roku posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kształci w dwóch profilach: szkoły muzycznej I stopnia oraz szkoły umuzykalniającej. Kadra pedagogiczna to profesjonalni nauczyciele - absolwenci wyższych uczelni muzycznych.

 
Sheet Music

"Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów"

Pitagoras

 

Kontakt

Plac św.Kingi 1 Kowale

696 906 303

PJF17076_058.jpg