top of page

Kontakt

Dyrektor szkoły

Joanna Dzięcielewska

Plac św.Kingi 1 Kowale

696 906 303

  • Facebook

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJA ADMINISTRATORA

INFORMACJA ADMINISTRATORA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Artis w Kowalach.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Joanna Dzięcielewska, z IOD można skontaktować się przez adres e-mail: joanna.dziecielewska@gmail.com lub telefonicznie: 696906303

  3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c Rozporządzenia RODO 

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page