top of page

Profile szkoły

Szkoła Muzyczna I stopnia

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia ARTIS oferuje kształcenie w trybie szkoły muzycznej I stopnia dla dwóch grup wiekowych: dzieci 6-9 lat uczęszczają do sześcioletniego cyklu kształcenia, dzieci 9-16 lat uczęszczają do czteroletniego cyklu kształcenia. Uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia szkoły z pieczęcią państwową, które są honorowane we wszystkich publicznych szkołach muzycznych.
Instrumenty szkoły I stopnia:
skrzypce, fortepian, flet, gitara, puzon, saksofon, klarnet.

PJF17076_006.jpg
Brass

Przykładowy grafik szkoły I stopnia:

Cykl sześcioletni:
- instrument główny 2 x 30 minut
- teoria 90 minut (zajęcia grupowe z przerwą)
- fortepian dodatkowy (dwa ostatnie lata kształcenia)
- audycje muzyczne (od 4 klasy)
- zespół instrumentalny lub wokalny (realizacja po 3 latach nauki)
Cykl czteroletni:
- instrument główny 2 x 45 minut
- teoria 90 minut (zajęcia grupowe z przerwą)
- audycje muzyczne (od 2 klasy)
- fortepian dodatkowy (2 ostatnie lata nauki)
- zespół instrumentalny lub wokalny (realizacja po 2 latach nauki)

Szkoła Umuzykalniająca

Szkoła Umuzykalniająca to forma ogniska muzycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym profilu znajdziemy naukę śpiewu i oczywiście instrumenty: fortepian, gitara, skrzypce, flet, trąbka, puzon, saksofon (a także inne). Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej, przeważnie raz w tygodniu. Czas zajęć dopasowany jest do wieku ucznia. Na zajęciach opracowujemy materiał nauczania dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Flute Player in Orchestra
Zajęcia muzyczne

Zerówka muzyczna

Są to zajęcia dla dzieci w wieku 5 - 6 lat dopasowane do sprawności psychofizycznej wieku przedszkolnego. 

W programie znajdziemy:

- ćwiczenia i zabawy z muzyką na żywo wzmacniające pamięć, koncentrację i kreatywność,

- ćwiczenia poczucia rytmu

- ćwiczenia emisyjno - oddechowe

- śpiew piosenek oraz grę na instrumentach perkusyjnych,

- wprowadzenie podstawowych pojęć muzycznych,

- przygotowanie do kształcenia w szkole muzycznej oraz sprawdzenie predyspozycji muzycznych.

Lekcje odbywają się w grupie raz w tygodniu po 45 minut.

Dodatkowo uczeń może zapisać się na indywidulane lekcje z wybranego instrumentu ( po konsultacji z nauczycielem prowadzącym).

bottom of page