Profile szkoły

Szkoła Muzyczna I stopnia

Szkoła Muzyczna I stopnia

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia ARTIS oferuje kształcenie w trybie szkoły muzycznej I stopnia dla dwóch grup wiekowych: dzieci 6-9 lat uczęszczają do sześcioletniego cyklu kształcenia, dzieci 9-16 lat uczęszczają do czteroletniego cyklu kształcenia. Uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia szkoły z pieczęcią państwową, które są honorowane we wszystkich publicznych szkołach muzycznych.
Instrumenty szkoły I stopnia:
skrzypce, fortepian, flet, gitara, puzon, trąbka, saksofon.

PJF17076_006.jpg
Brass

Przykładowy grafik szkoły I stopnia:

Cykl sześcioletni:
- instrument główny 2 x 30 minut
- teoria 90 minut (zajęcia grupowe z przerwą)
- fortepian dodatkowy (dwa ostatnie lata kształcenia)
- audycje muzyczne (od 4 klasy)
- zespół instrumentalny lub wokalny (realizacja po 3 latach nauki)
Cykl czteroletni:
- instrument główny 2 x 45 minut
- teoria 90 minut (zajęcia grupowe z przerwą)
- audycje muzyczne (od 2 klasy)
- fortepian dodatkowy (2 ostatnie lata nauki)
- zespół instrumentalny lub wokalny (realizacja po 2 latach nauki)

Szkoła Umuzykalniająca

Szkoła Umuzykalniająca to forma ogniska muzycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym profilu znajdziemy naukę śpiewu, rytmikę dla dzieci 4-6 lat i oczywiście instrumenty: fortepian, gitara, skrzypce, flet, trąbka, puzon, saksofon (a także inne)

Flute Player in Orchestra